close
yesilay-karikatur

Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2016

Yarışma Amacı: Yeşilay, alkollü içkilerle mücadele amacıyla 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur. Yeşilay, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Yeşilay, bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir.

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışmasıyla; mizahın yani gülen düşüncenin ve onun evrensel dili olan karikatürün, bağımlılıklardan uzak bir dünyanın kurulması yolunda mizahi bir araç olarak kullanılması, kamuoyunun özellikle de gençlerin bağımlılıklara karşı düşünmelerini ve refleks geliştirmelerini sağlanılması amaçlanmıştır. Yaş sınırlaması olmaksızın herkese açık bir yarışmadır.

Konu: Bağımlılıklar (Uyuşturucu madde, tütün, alkol, teknoloji, kumar bağımlılığı) ve insana/topluma verdiği zararlar

Yarışma Takvimi:

 • Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2016

Yarışma Jürisi: 

 • Metin Peker / Karikatürcüler Derneği Başkanı
 • Gürbüz Doğan Ekşioğlu / Karikatürist
 • Muhittin Köroğlu / Karikatürist
 • Mehdi Azizi / Karikatürist (İran)
 • Peyami Çelikcan / Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı
Katılım Koşulları:
 • En çok 3 eser gönderilebilir, ödül almamış olmak şartıyla başka yerde yayınlanmış eserler katılabilir.
 • Boyut: A4 veya A3 Teknik: Siyah beyaz veya renkli / 300 dpi Dil: Türkçe veya İngilizce (Gerektiği halde yazı kullanılacaktır. Ancak sözel/yazılı değil görsel anlatım ön planda tutulacaktır)
 • Yeşilay yarışmaya katılan karikatürleri istediği mecrada kullanabilir. Bu eserler için herhangi bir telif hakkı doğurmaz.
 • Sanatçı katılma formu ile birlikte karikatürlerini A4 veya A3 ölçülerinde 300 dpi olacak şekilde en fazla 5 MB, JPG formatında en geç 20 Kasım 2016 tarihine kadarcartooncontest@yesilay.org.tr adresine göndermelidir.
 • İsteyen sanatçılar karikatürlerini Katılım Formu ile birlikte postada zarar görmeyecek şekilde Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması, Sepetçiler Kasrı, Sirkeci 34110 İstanbul / Türkiye adresine posta yoluyla da gönderebilir.
Ödüller:
 • Büyük Ödül 3,000 $ + Plaket,
 • Başarı Ödülü 500 $ + Plaket (5 adet)

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Yeşilay

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Şartname
 • Web: http://yesilay.org.tr/tr
 • Mail: cartooncontest@yesilay.org.tr
Tags : karikatüruluslararasıyarışmasıyeşilay

Leave a Response