close
ulusal-mobilya-tasarim-yarismasi-2017

10. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Yarışma Amacı: Yarışma, geleceğin ve günümüzün tasarımcılarını, yeni malzemelerin getirdiği olanakları, küçülen mekânları ve mobilya sektörünün yapısını dikkate alarak, esnek, yeni koşullara uygulanabilen, çevreye duyarlı, nakliye kolaylığı sağlayan, kullanıcıya daha fazla müdahale olanağı veren mobilya birimleri ve sistemleri tasarlamaya davet etmektedir.

Ayrıca, yarışmamıza eklenilen “Akıllı Mobilya” teması vasıtasıyla Ar-Ge projeleri ile yüksek teknoloji kullanılan, teknolojik detaylarla güçlendirilmiş mobilya tasarımlarının da sektöre kazandırılması hedeflenmektedir. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması için açılan bu önemli kategori, yüksek teknoloji kullanımıyla mobilya sektörüne yönelik Ar-Ge projelerinin ortaya çıkarılmasına ön ayak olmak gibi önemli bir amaca hizmet edecektir. Tüm kategorilerde olduğu gibi “Akıllı Mobilya” temasında da projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Yarışma Kategorileri:

“10.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (X-17)”, Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte tümü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, lisans öğrencilerine, profesyonel ve akademisyen tasarımcılara açık olarak dört farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar:

1. Ev Mobilyaları: Yaşam mekânlarına yönelik mobilyalar (oturma grupları, yatak odaları, yemek odaları, çocuk odaları, oyuncak vb. ürünler) ve teknolojik ürünleri destekleyici mobilyalar). Çağdaş çizginin gereklerine uygun, ihraç potansiyeline sahip, katma değer yaratan ve sektöre ışık tutabilecek ürünler olması gerekmektedir.

2. Ofis Mobilyaları: Çalışma ortamı sistemleri veya geleceğin ofisleri için yeni çözümler. Çağdaş çizginin gereklerine ve teknolojik değişime ayak uydurabilecek, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak birim veya sistemler olması gerekmektedir.

3. Mutfak ve Banyo Mobilyaları: Mutfak (modüler depolama birimleri ve masasandalye) veya banyo (sıhhi ürünlerle uyumlu mobilya birim ve sistemleri). Hijyenik, dayanıklı, ergonomik, fonksiyonel, gelişen teknolojinin sağladığı yenilikleri kullanan ve küçülen mekân sorunlarına da çözüm bulabilecek ürünler olması gerekmektedir.

4. Akıllı Mobilyalar: Ar-Ge projeleri ile teknolojik detaylarla güçlendirilmiş inovatif mobilya tasarımları. Kumaşından boyasına kadar interaktif mobilyaların ortaya çıkarılması amacıyla açılan bu temada ev, ofis, mutfak-banyo gibi bir sınırlama olmadan tüm mobilya çeşitlerine yönelik projelerin geliştirilmesi mümkündür. Tekno- İnteraktif-Akıllı Mobilya temasında projelerin rasyonel, uygulanabilir, üretilebilir, mekanik, detaylarda mükemmel, çevreye duyarlı, dönüşümlü malzemeler kullanılan ve geleceği planlayan nitelikte olması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma İlan Tarihi : 19 Eylül 2016
 • Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 23 Aralık 2016 (Gece 24:00’e kadar)
 • Seçici Kurul Toplantısı (1. Aşama) : 9 Ocak 2017
 • İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Proje Çizimi Skype Görüşmesi : 16 Ocak 2017 (İnternet üzerinden yapılacaktır.)
 • İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 17 Şubat 2017 (Gece 24:00’e kadar)
 • Seçici Kurul Toplantısı (2. Aşama) : 24 Nisan 2017
 • Ödüllerin Açıklanma Tarihi : 25 Nisan 2017 (Web Sitemizde ilan edilecektir.
 • Ödül Töreni ve Projelerin Sergilenme Tarihleri : Ekim 2017 (Türkiye Tasarım Haftası)

Yarışma Jürisi:

 • Jüri Başkanı Prof.Önder KÜÇÜKERMAN
 • Reşit SOLEY
 • Aziz SARIYER
 • Jan NAHUM
 • Mustafa TONER
 • Kaan DERİCİOĞLU
 • Ahmet KALELİ
 • Didem ÇAPA
 • Fatih KIRAL
 • Murat ARMAĞAN
 • Renan GÖKYAY

Katılım Koşulları:

Yarışmada;

 • “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”, “Lisans Öğrencisi Kategorisi”, “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori ile • “Akıllı Mobilyalar” • “Ev Mobilyaları” • “Ofis Mobilyaları” ve • “Mutfak-Banyo Mobilyaları” olmak üzere 4 ayrı tema bulunmaktadır.
 • Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan ve bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın “Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan ve hali hazırda üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde okuyan veya mobilya tasarımı ile ilgilenen ve lisans öğrencisi olduğunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
 • Yarışmanın “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan, üniversitelerin Mimarlık, İçmimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı ile mobilya tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan (lisansüstü eğitim alan kişiler akademisyen ve profesyonel kategorisinden başvurmalıdır) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
 • Yabancı uyruklu tasarımcıların yarışmamıza başvuru yapabilmesi ancak grup katılımı ile mümkün olup, grup liderinin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Yarışma tüm temalarda grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Grup lideri hangi “katılım” koşuluna uyuyor ise, ekip o kategoride değerlendirilecektir.
 • Birinci Aşama: Tasarımların temel ilkelerinin oluşturulduğu bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli ve beyaz zeminde bir tasarım önerisi istenilmektedir. Yarışmacıların tasarımlarını Birinci Aşamada 3 boyutlu ve renkli olarak göndermeleri mümkündür.
 • İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek, tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi istenecektir. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.

Ödüller:

1. EV MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 10.000 TL.

Lisans Öğrencisi Kategorisi

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 5.000 TL.
 • İkoor Altın Ödülü : 2.500 TL.

2. OFİS MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 10.000 TL.

Lisans Öğrencisi Kategorisi

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 5.000 TL.
 • Atagür Ahşap Altın Ödülü : 2.500 TL.
 • Bürotime Altın Ödülü : 2.500 TL.
 • Ersa Altın Ödülü : 2.500 TL.

3. MUTFAK VE BANYO MOBİLYALARI TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 10.000 TL.

Lisans Öğrencisi Kategorisi

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 5.000 TL.
 • Gentaş Grup Altın Ödülü : 2.500 TL.
 • Kastamonu Entegre Altın Ödülü : 2.500 TL.

4. AKILLI MOBİLYALAR TASARIM ÖDÜLLERİ

Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 10.000 TL.

Lisans Öğrencisi Kategorisi

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 5.000 TL.

5.GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ KATEGORİSİ

 • İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL.
 • Atagür Ahşap Altın Ödülü : 500 TL.
 • Bürotime Altın Ödülü : 500 TL.
 • Ersa Altın Ödülü : 500 TL.
 • Gentaş Altın Ödülü : 500 TL.
 • İkoor Altın Ödülü : 500 TL.
 • Kastamonu Entegre Altın Ödülü : 500 TL.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi için:

 • Şartname
 • Adres : Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 120 Balgat-Çankaya/ANKARA
 • Telefon : 0-312-447 27 40/ Dahili:187
 • E-posta : yarisma@designforexport.org
 • web: www.designforexport.org
Tags : kağıt ve ormanmobilya tasarım yarışması 2016mobilya tasarımımobilya yarışmasıorta anadolu mobilyaTasarım yarışmasıulusal mobilya tasarım yarışması

Leave a Response