close
2017-yili-dunya-su-gunu

2017 Yılı Dünya Su Günü Yarışmaları Başladı.

 Başvuru Sona Erdi 
Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. 2017 yılının teması “ Su ve Atıksu ”dur. Her yıl gerçekleştirilen bu kutlamaları Birleşmiş Milletler (UN) organize etmektedir.
Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansında (UNCED) yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’ te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl kutlanılmaya başlanmıştır.
Dünya Su Günü her yıl, Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) adına, Birleşmiş Milletlere ait bir üye tarafından koordine edilmektedir.
2017 yılında, “su ve atıksu” teması altında kullanıma sunulan ve kullanımdan dönen sular arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Böylelikle katılımcıların, atıksuların yeniden kullanılarak ekonomiye girdi oluşturulması, ayrıca insan ve ekosistem hayatını tehdit etmeksizin sürdürülebilir olarak yönetilmesi konularında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

2017 Dünya Su Günü Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından koordine edilmektedir.

22 MART 2017 DÜNYA SU GÜNÜ AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Su ve Atıksu

AMAÇ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Su ve Atıksu” konulu afiş yarışması ile konunun öneminin genç nesillere benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet afiş çalışmasıyla katılabilir.

2. Yapılacak afiş çalışmaları 50×70 cm. ebadında olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Afişlerin hazırlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanılması zorunludur.

4. Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup afişlerin basılı hali Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Eserin dereceye girmesi durunda proje ve JPEG halleri CD kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir.

5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.

6. Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “DSİ Amblemi” mutlaka yer alacaktır. Katılımcılar DSİ ambleminin orijinalini www.dsi.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.

7. Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

22 MART 2017 DÜNYA SU GÜNÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Su ve Atıksu

AMAÇ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Su ve Atıksu” konulu resim yarışması ile konunun öneminin Ortaokulu öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:

1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.

5. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 13.02.2017 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

6. Resim, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

22 MART 2017 DÜNYA SU GÜNÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Su ve Atıksu

AMAÇ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Su ve Atıksu” konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin Ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:

1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

2. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep telefonları mutlaka yazılacaktır.

4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.

5. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 13.02.2017 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.

6. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

 22 Mart 2017 Dünya Su Günü Afiş, Fotoğraf, Resim ve Kompozisyon yarışmaları   Duyuru Afişleri ve Şartnameleri

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Tags : 22 martafiş tasarımıatık sudünya su günükompozisyon yarışmasıresim yarışmasıTasarım yarışması

Leave a Response