close
24-uluslararasi-izmir-avrupa-caz-festivali

 Başvuru Sona Erdi 

Yarışma Amacı: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali’ni 2017’nın Mart ayı içinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yarışmanın konusu 24. İzmir Avrupa Caz Festivali’dir.

Yarışmanın amacı; ‘Avrupa Cazı’ gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan ‘İzmir Avrupa Caz Festivali’ne gençlerin bakış açısını taşımaktır. Yarışma; ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. İKSEV, seçilecek eseri 24. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanarak, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı, yeni olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışma Takvimi

 • Son Teslim Tarihi: 30 Aralık 2016

Yarışma Jürisi (Asli): 

 • Cihangir Elmaskaya
 • Prof. Dr. Hakan Ertep
 • Hüseyin Ekinciler
 • Kutsal Lenger
 • Maksude Kılınç
 • Okan Özgen
 • İKSEV Temsilcisi
Katılım Koşulları:
 • Yarışma; 35 yaşını aşmamış (1 Mart 2017 itibariyle) herkese açıktır. Yarışmaya Kurum Personeli ve Seçici Kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya farklı rumuzla en fazla üç afiş gönderilebilir.
 • Yarışmaya katılanlar İKSEV’e vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını ve ya benzemediğini taahhüt etmelidirler. Seçici kurulun, görsel olarak çalıntı, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaların sahipleri afiş yarışmasından ihraç edilecek ve İKSEV’in gelecekte düzenleyeceği hiçbir yarışmaya kabul edilmeyecektir.
 • Tasarımcılar ayrıca yaptıkları çalışmaların daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını ve hiçbir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Yarışmacılar ayrıca afişlerinde kullandıkları eğer varsa fotoğrafların kendilerine ait olduğunu veya telif haklarının kendilerince alındığını kanıtlamakla yükümlüdür. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler yarışma dışı bırakılır. Ödül ve mansiyon verilmiş ise iptal edilir.)
 • Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak İKSEV’e ait olacaktır. Yarışmaya katılan afişler iade edilmeyecektir. İKSEV yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
 • Seçici kurul, afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için İKSEV tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
 • Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri görüşüne sunulacak afişler 50×70 cm boyutunda 3 – 5 mm kalınlığında foto bloka veya dekotaya basılı olmalıdır. Farklı boyuttaki afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılacak afişler iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir. Postada veya kargoda doğacak hasarlardan İKSEV sorumlu değildir.
 • Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD’de de teslim edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir. Sergilenmeye değer bulunacak afişlerin internette yayınlanabilmesi için afiş RGB olarak hazırlanarak, max. 100 dpi /1 mb çözünürlükte, JPEG formatında da CD’ye kaydedilmelidir.
 • Afişlerin üzerinde İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali yazıları ile İKSEV logosu bulunacaktır. Ayrıca İzmir Avrupa Caz Festivali’ni simgeleyen ikinci logo (siyah üzerinde nota bulunan) afişin sol üst köşesinde yer almalıdır. Bu logonun boyutları https://yadi.sk/d/5jmPHtDsxaw3v  linkte verilen jpeg dosyada gösterilmektedir. Logoların renkleri sabittir. İKSEV, caz festivali ve Biletix  logoları üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak, sitemizden indirildiği şekilde kullanılacaktır. İzmir Avrupa Caz Festivali, İzmir’deki konsolosluk ve yabancı kültür merkezleri işbirliği ile düzenlendiği için bu kurumların logoları için de afişte yer ayrılmalıdır. Festival biletleri Biletix tarafından satılmaktadır. Afişte bu logonun da kullanılması gereklidir. İKSEV, Caz Festivali ve Biletix logoları https://yadi.sk/d/5jmPHtDsxaw3v  adresinden indirilebilir.
 • Afişler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 30 Aralık 2016 Cuma günü saat 18.00’e kadar;  İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 15. Caz Afişi Yarışması MÜZİKSEV Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR  adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olacaktır. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen afişler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilen afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb işaretler bulunamaz. Aksi durumda afişler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Her afişe yarışmacı tarafından altı haneli hem rakam hem de harften oluşan bir rumuz verilecektir. (Örneğin: S35B67) Rumuzsuz afişler yarışmaya alınmaz. Rumuz; paket üzerine, afişin arkasına ve CD’nin üzerine yazılacaktır. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar her afiş için başka bir rumuz kullanacaktır ve yeni bir katılım formu dolduracaktır.
 • Yarışmacı her afiş için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının afişi için kullandığı “RUMUZ” ile “İKSEV 15. CAZ AFİŞİ YARIŞMASI” deyimi bulunacaktır. Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde afişin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa öz geçmişi, adres, telefon, mobil telefon varsa faks ve e-posta adresini içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Bu form okunaklı mümkünse bilgisayarla yazılacaktır. Okunamayan kimlik bilgilerine sahip afiş, kazansa bile yarışma dışında kalır.
Katılım Şekli ve Adresi:
 • Elden, posta ya da kargo ile teslimat yapılabilir.
 • Adres:  İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 15. Caz Afişi Yarışması MÜZİKSEV Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
Ödüller:
 • Birincilik: 2500 TL – Seçilen yapıt, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali afişi olarak kullanılacaktır.
 • İkincilik : 1000 TL
 • Üçüncülük: 500 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Yarışma şartnamesi için tıklayınız.
 • Web: www.iksev.org
 • E-posta: sirel@iksev.org, onur.acimaz@gmail.com
 • Adres: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 12. Caz Afişi Yarışması MÜZİKSEV Atatürk Caddesi No: 458 Alsancak / İZMİR
 • Tel: 0 232 463 03 00
 • Faks: 0 232 482 34 22
Tags : afiş tasarımavrupacaz festivaliuluslararasıyarışma

Leave a Response