close
615×385
 Başvuru Sona Erdi 

Yarışma Amacı: “İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) nin düzenlemekte olduğu “İklimlendirme  Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması”nın amaçları iklimlendirme sektöründe:

 • Geleceğin pazarlarında söz sahibi olabilecek ürünlerin, tasarımların, mühendislik çözümlerinin geliştirilmesini özendirmek,
 • Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek,
 • Enerji verimli ürün-sistem tasarımların ortaya çıkmasını sağlamak,
 • Simülasyona ve hesaplamaya dayalı optimizasyonu sağlayıcı çözümleri ve yazılım geliştirmeyi desteklemek,
 • İhracatta rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak, sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Yarışma Kapsamı:

“İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması” İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte iklimlendirme sektörünün bütün alanlarına açık olarak düzenlenmektedir.

Akademik çevrelere (öğrenci/öğretim üyesi), araştırma kurumlarına, profesyonel tasarımcılara, üreticilere ve uygulayıcılara açıktır.

Başvurulan eserler aşağıdaki gruplardan birinde olmalıdır;

 • Mühendislik hesaplamalarıyla geliştirilmiş yeni bir ekipman veya yeni bir sistem,
 • Mevcut bir ekipman veya sistemin performans geliştirilmesi, maliyet düşürülmesi ile ilgili tasarımlar veya uygulamalar,
 • Mühendislik analizi için geliştirilmiş yeni yazılımlar,

Yarışmaya yapılan başvurular proje olarak adlandırılır

Yarışma Takvimi:

 • Proje Son Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2018 Pazartesi
 • Birinci Jüri Değerlendirme Toplantısı : 17 Ocak 2018 Çarşamba
 • Ara Proje Son Gönderim Tarihi : 19 Mart 2018 Pazartesi
 • Ara Proje Değerlendirme Toplantısı : 21 Mart 2018 Çarşamba
 • Nihai Proje Teslim Tarihi : 14 Mayıs 2018 Pazartesi
 • Seçici Kurul Toplantısı : 16 Mayıs 2018 Çarşamba
 • Ödül Töreni : Eylül 2018

Yarışma Jürisi: 

Onur Jüri Üyeleri:

 • Ekonomi Bakanı: Nihat ZEYBEKCİ
 • TOBB Başkanı: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
 • Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı: İbrahim ŞENEL
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Asli Jüri Üyeleri:

 • Jüri Başkanı : Prof. Dr. Ahmet ARISOY
 • Jüri Başkan Yrd. : Halit Turgut SALAÇİN
 • Jüri Başkan Yrd. : Zeki ÖZEN
 • Üye : Prof .Dr. Atilla BIYIKOĞLU
 • Üye : Prof. Dr. Macit TOKSOY
 • Üye : Prof. Dr. Mehmet ARİK
 • Üye : Prof. Dr. L. Berrin ERBAY
 • Üye : Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAKAN
 • Üye : Akın KAYACAN Üye : Bahadırhan TARİ
 • Üye : Ersin GÖKBUDAK Üye : Serdar ELÇE
 • Üye : Saim KIRGIZ
 • Üye : Mehmet DURMAZ
 • Üye : Süleyman AKIM

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup veya firma olarak başvurulabilir. Grupta üye sayısı ve disiplin sayısı sınırlanmamıştır.
 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” esastır. Daha önce başka biri tarafından projelendirilmemiş veya herhangi bir yarışmaya veya piyasaya sunulmamış olması şartı aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı / yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Yarışma sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde söz konusu projede varsa kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı /yarışmacılardan geri alınacaktır

Yarışma Aşamaları:

 • Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır.
 • Her bir proje için öncelikle başvuru gerekmektedir. Başvurular online olarak kabul edilecektir. Başvurularda özet bir öneri istenmektedir. Bu öneride düşünülen proje ve proje aşamaları anlatılmalıdır.
 • Bütün başvurular proje başvuru son tarihinde tamamlandıktan sonra Jüri toplanarak bu başvurulardan yarışmaya değer gördüklerini belirler, proje müelliflerine geri bildirim yapılır. Yarışmaya kabul edilen projeler çalışmalarına devam ederler.
 • Ara Proje teslim tarihinde proje ekipleri İSİB’e raporlarını elektronik ortamda sunarlar. Bu raporların değerlendirilmesi sonucunda yarışmaya devam kararı verilen proje ekiplerine 5.000 TL mali destek ödemesi yapılır.
 • Nihai Proje teslim tarihinde ekipler projelerini, proje raporlarını, varsa bitmiş ürünü sunarlar. Görsellerin/proje çizimlerinin tasarımın tüm detaylarını gösterecek nitelikte olması büyük önem taşımaktadır. Her bir proje için projenin amacı, detaylı hesaplamaları, fizibiliteleri, sonuç bilgileri içeren bir proje raporu sunulmalıdır.
 • Jüri bu eserleri inceleyerek değerlendirme yapar ve derecelendirir. Ödüle layık görülen eserler bir törenle ödüllendirilir. Yarışmaya katılan eserlere sergileme imkânı sunulur.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Yarışmaya http://www.isibyarisma.com/ üzerinden katılım gerçekleştirilecektir.
 • Adres: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya ANKARA

Ödüller:

 • Birincilik ödülü : 25.000 TL
 • İkincilik ödülü: 15.000 TL
 • Üçüncülük ödülü: 10.000 TL

Fuar Ziyareti

 • Yarışmada İSİB Büyük Ödülünü kazanan yarışmacılar (en fazla 3 kişi) İSİB tarafından belirlenecek bir fuarı, İSİB’in belirleyeceği tarihler arasında ve bütçe çerçevesinde ziyaret etme hakkına sahip olabilecektir Ancak, İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

Yurtdışı Eğitim Ödülü

 • 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında ödül alan tasarımcılardan Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülenler yurt dışında azami 2 yıl boyunca eğitime gönderilebilecek olup, yarışmanın tamamlanmasını müteakip bu hususta bilgilendirme yapılacaktır. Ancak,  İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi için:

 • Yarışma şartnamesi
 • web: http://www.isibyarisma.com/
 • Tel: 0312 447 27 40 Dahili:183-261
 • E-Posta: cubikcim@oaib.org.tr; canlis@oaib.org.tr
Tags : iklimlendirmesanayiürünyarışması

Leave a Response