close
Troia_afis_yarismasi
 Başvuru Sona Erdi 

Yarışma Amacı: Her kent, tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleri ile dünya üzerinde önemli bir nokta oluşturmaktadır. Kentimiz ise tarihi, arkeolojisi, mitolojisi, seramiği gibi geçmişten günümüze gelen tüm zenginliklerinin yanında; tüm yaşayanlarının sahip olduğu ve sahip çıktığı hoşgörü ve paylaşımcılık misyonu ile donanmıştır. Ulusal ve uluslararası arenada “Barışın Kenti” olarak bilinen kentimiz yaşam kültürü olarak “Barış”ı ele almaktadır. Uluslararsı Troia Festivali’nin 55. yılının gerçekleşeceği 2018 yılı “TROİA YILI” ilan edilmiştir. Dünyadaki en ünlü antik kentlerden biri olan Troia, 1998 yılından beri bütün insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip, takdire ve korunmaya değer bulunan kültürel ve doğal varlıkların yer aldığı Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. Binlerce yıllık zamana tanıklık etmiş ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, insanlık tarihi ve dünya kültürünün en önemli değerlerinden olan Troia Kenti, kültürü ve destanı ile festivalimize de ismini vermektedir. Dolayısıyla yarışmacılardan tasarımlarında, kentin ve kentlinin yaşam süreci ve geleceğe aktarım olgusu içinde, kentin öğeleri ve yukarıda bahsedilen değerleri dikkate alınarak “TROİA” ve “BARIŞ”ı yorumlamaları beklenmektedir.

Her yıl Çanakkale’de düzenlenmekte olan ve bu yıl 55.’si yapılacak olan, “Uluslararası Troia Festivali” etkinliğini duyurma amacıyla afiş seçilmesi, yarışmaya katılan tasarımlar arasından sergilenmeye değer bulunan afişlerin festival kapsamında sergilenmesidir.

Yarışma Takvimi:

 • Son Teslim Tarihi: 31 Mayıs 2018 Perşembe
 • Değerlendirme Tarihi: 5 Haziran 2018 Salı
 • Sonuçların Açıklanması: 11 Haziran 2018 Pazartesi
 • Ödül Töreni: 10 Ağustos 2018 Cuma
 • Sergileme: 09 – 13 Ağustos 2018 tarihleri arasında “55. Uluslararası Troia Festivali” etkinlik programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, Türkiye genelinde ve Uluslararası alanda 18 yaş üzeri tüm tasarımcılara açıktır.
 • Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı rumuzla en fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması halinde, ödül, tüm katılımcılar tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan edilen temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik göstermez. Bedel 6. Madde’de belirtilen tutarda, grubun her üyesi adına değil, grup temsilcisi adına ödenir.
 • Yarışmaya katılanlar Çanakkale Belediyesi’ne vermekle yükümlü oldukları ıslak imzalı katılım formu ile afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu eser ya da eserlerle daha önce hiçbir yarışmaya katılmadıklarını ve hiç bir yerde sergilenmediğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler. Katılım formu bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)
 • Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Çanakkale Belediyesi’ne ait olacak, iade edilmeyecektir. Çanakkale Belediyesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahip olacaktır.
 • Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve festival programı tasarımı üzerinde çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için Çanakkale Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Bir yarışmacı yarışmaya en fazla üç afişle katılabildiği gibi, birden fazla ödüle de layık görülebilir.
 • Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
 • Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesaj olarak “55. Uluslararası Troia Festivali” ibaresi yer alacaktır. Belirtilen ibarenin yer almadığı afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde çalışılmalıdır. Çalışmalar 50×70 dikey olarak en düşük 3 mm fotoblok baskı olarak basılacak ve gönderilecektir. (50×70 cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.) Sadece fotoblok baskı olan afişler değerlendirmeye alınacaktır. Rulo, A3-A4 baskı olarak getirilen/gönderilen afişler elden ve kargo postadan teslim alınmayacaktır. Orijinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
 • Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri tarafından istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, 4. Madde’nin j) bendinde belirtilen özelliklerde, fontlar convertlenerek CD veya DVD kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Afiş üzerinde uygun bir yerde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı logoları\amblemleri yer alacaktır. İlgili logolar\amblemler www.canakkale.bel.tr adresinden temin edilebilir

Seçici Kurul:

 • Ateş İlyas BAŞSOY / İletişimci – Yazar
 • Ali GÜREVİN / Tasarımcı
 • Çisem GÜVEN / Grafik Tasarımcı – Çanakkale Belediyesi
 • Ragıp İNCESAĞIR / Grafik Tasarımcı 5- Deniz KÜRŞAD / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
 • Mustafa SEVİM /Troia Tübingen Vakfı Başkanı
 • Blagoy TOPRAKİDİS / Fotoğraf Sanatçısı – Çanakkale Belediyesi

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Yurtiçinden gönderilecek afişler elden, kargo veya posta yolu ile teslim edilebilir.
 • Yurtdışından gönderilecek afişler, katılım formları ile birlikte kardeskent@canakkale.bel.tradresine dijital ortamda gönderilecektir.
 • Adres: Çanakkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İsmetpaşa Mahallesi 2. Demircioğlu Caddesi 132/5 17100 Merkez ÇANAKKALE

Ödüller:

 • Birincilik: 10.000 TL
 • Mansiyon: 2.500 TL
 • Mansiyon: 2.500 TL

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü
 • Troia-Tubingen Vakfı

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi için:

Tags : 2018 afiş tasarım yarışmasıafiş tasarım yarışmasıposter yarışmasıTroiatroia afiş yarışması

Leave a Response