close
fotograf2017

KONU

Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya’nın tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir yelpazede “Keşfedilmemiş Amasya” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

AMAÇ

Amasya tarihi serüveni içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış aynı zamanda bu medeniyetlerin izlerini hâlâ bünyesinde korumayı başarmış ender şehirlerden birisidir. Amasya bu medeniyetlerin bizlere bırakmış olduğu bu eşsiz eserlerin yanı sıra birçok da doğal güzellikleri bünyesinde barındırma özelliğine de sahip bir şehirdir.

Amasya özellikle şehir merkezinde bulunan bu tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra merkezin dışında da bünyesinde keşfedilmeyi bekleyen birçok tarihi, kültürel ve tabiat güzellikleri ile çevrelenmiştir. Herkes tarafından çok da bilinmeyen ve keşfedilmeyi bekleyen bu güzelliklerin ortaya çıkarılması ve tanınması bu yılki yarışmamızdaki öncelikli hedefimizdir.

Amasya Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz bu yarışmayla siz değerli fotoğraf tutkunlarını Amasya’nın keşfedilmeyi bekleyen doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile buluşturmak ve fotoğraf sanatı aracılığı bu güzellikleri dünya gündeminde ön plana çıkarmayı hedeflemekteyiz.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcisi ile 1. derece yakınları dışında, 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır. TFSF kısıtlamalılar listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

YARIŞMAYA KATILACAK FOTOĞRAFLARDA ARANACAK NİTELİKLER

 1. Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Yarışmacılar yarışmaya, Amasya’da çekilmiş en çok 4 (dört) adet dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilirler.
 4. Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir. Bu konuda jüri üyelerinin takdiri esastır.
 5. Yarışmaya; daha önce yapılan Amasya Belediyesi Ulusal Cavit Öztürk fotoğraf yarışmalarında ödül ve sergileme almış ya da aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma kural ihlali sayılır.
 6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 8. Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 9. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen Yarışma koşullarına uymayı Kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar Yarışma dışı bırakılır.

FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 1. Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
 2. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 3. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 4. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
 5. Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 6. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 7. Ülke Kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 8.  İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

 • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi).
 • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital> D).
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının ”Vav’ın Tılsımı” adlı 1 no’lu fotoğrafının ismi; “TRomeryD1_vavin_tilsimi” olur.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Amasya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile Amasya Belediyesi Yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.

ÖDÜLLER

Birincilik  5000.- TL

İkincilik  3500.- TL

Üçüncülük  2500.- TL

Mansiyon (3 adet) 1000.- TL

Sergileme (35 adetten az olmamak kaydıyla) 100.- TL

Satın Alma (35 adetten az olmamak kaydıyla)  100.- TL

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ (soyadına göre alfabetik sırayla)

Osman AKBAŞ  Amasya Belediye Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Adnan ATAÇ  Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) Onur Üyesi

Sema Aynur EVREN  Fotoğraf Sanatçısı

Vedat OSMANOĞLU  Fotoğraf Sanatçısı

Hasan VARIŞ Fotoğraf Sanatçısı

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi : 11.04.2017 Salı saat 23.00 (TSI)

Jüri Toplantı Tarihi : 15.04.2017 Cumartesi

Sonuçların Duyurulması : 17.04.2017 Pazartesi

Ödül Töreni ve Sergileme Tarihi : Amasya Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır.

Tags : Fotoğraf yarışmaları

Leave a Response