close
DCIM100MEDIADJI_0053.JPG

Bornova Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması

 Başvuru Sona Erdi 

Yarışma Amacı: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması”ile yarışmaya konu tasarım alanında, mevcut imar planlarına uyularak çözümler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri:

Yarışmanın konusu; Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi sınırları içerisinde, 21.108 m2 büyüklüğünde, 4541 ada 1,2,3 parsellere kayıtlı olan ve şartname ekinde verilen imar planında, Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış alanda, ihtiyaç programına uygun olarak çağdaş, katılımcı, zaman içinde oluşacak gereksinimlere de yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı “Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu” mimari projelerinin elde edilmesidir. İzmir ilinin kuzeyde (Manisa, İstanbul yönünde) giriş noktası konumunda bulunan proje alanı, İzmir metro ağının Bornova yönündeki son istasyonunun olduğu noktada bulunmaktadır.

Proje alanı, konut dokusu, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Bornova ilçe merkezi ile çevrelenmektedir. İzmir – Manisa ve İzmir- Ankara yollarıyla keskin bir biçimde sınırlanan bölgenin konut alanları da benzer kapalılık özellikleri göstermektedir.Çevresinden izole bir konut çevresi karakteri gösteren alanda sosyal açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamı da bulunmamaktadır.

Evka3 Metro İstasyonu proje alanının içerisinde yer almakta, mevcut durumda bir aktarma noktası ve açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır. İzmir Metro ile son istasyona gelen yolcular buradan ESHOT’un işlettiği otobüsler, kendi otomobilleri, taksi ve minibüsler ile başka yerlere aktarılmaktadır. Yarışma alanı, kentsel bir toplama ve dağıtma odağı olarak çalışmasına rağmen erişilebilirlik ve bekleme koşulları açısından etkin ve konforlu hizmet verememektedir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı: 10 Kasım 2016
 • Son soru sorma tarihi: 1 Aralık 2016
 • Soruların yanıtlarının ilanı: 7 Aralık 2016
 • Yer görme için son tarih: 6 Ocak 2017
 • Proje teslim tarihi: 7 Şubat 2017 saat 18.00
 • Kargo ile teslim için son tarih: 9 Şubat 2017
 • Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 17 Şubat 2017
 • Kolokyum ve ödül töreni: 4 Mart 2017

Yarışma Jürisi (Asli): 

Danışman Jüri Üyeleri

 • Dr. Buğra GÖKÇE İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili
 • Koray VELİBEYOĞLU Şehir Plancısı
 • Halil İbrahim ALPASLAN Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ayşe GEVREK GÖZSOY Peyzaj Mimarı- Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü
 • Ömer YILMAZ Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Devrim ÇİMEN Mimar
 • Cem İLHAN Mimar (Jüri Başkanı)
 • Hüseyin Sinan OMACAN Mimar
 • Didem ÖZDEL Mimar
 • Deniz ALKAN İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Orhan ERSAN Mimar
 • Ülkü İNCEKÖSE Mimar
 • Necati ATICI İnşaat Mühendisi

Raportör

 • Sinan ALPER Mimar, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları

 • Can TUNÇOK Mimar, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü
 • Nurcihan YENİKALE Yazı İşleri, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü
Katılım Koşulları:
 • Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. · Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. · Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
 • Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORNOVA EVKA 3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU MİMARİ PROJE YARIŞMASI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine eposta yoluyla gönderilecektir.
 • Yarışmaya kayıt için son tarih “Proje Teslim” tarihidir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.
Katılım Şekli ve Adresi:
 • Elden, posta ya da kargo ile teslimat yapılabilir.
 • Adres:  İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü
Ödüller:
 • 1. Ödül 80.000 TL
 • 2. Ödül 60.000 TL
 • 3. Ödül 40.000 TL
 • 1.Mansiyon 30.000 TL
 • 2.Mansiyon 30.000 TL
 • 3.Mansiyon 30.000 TL
 • 4.Mansiyon 30.000 TL
 • 5.Mansiyon 30.000 TL
 • 6.Mansiyon 30.000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Web: https://www.izmir.bel.tr
 • E-posta: evka3yarisma@gmail.com
 • Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü
 • Tel: +90 232 293 3533 (Sinan Alper) +90 232 293 1538 (Nurcihan Yenikale)
Tags : aktarma istasyonubornovaevka 3mimari proje yarışmasımimari yarışmasosyal merkezTasarım yarışması

Leave a Response