close
meb_yarisma
 Başvuru Sona Erdi 

Yarışma Amacı:  Ülkemizde özel eğitim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel etkinlik ve materyallerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve model teşkil etmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından 2.Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ülkemizin özel eğitim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır. Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler; devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personel ile öğrenim gören öğrencilerin katılabilmesi ile özel eğitim alanındaki farkındalık artırılacaktır. Ayrıca öğretmenlerin, özel eğitim alanında öğrenme ortamlarını farklı ve alternatif materyal ve etkinliklerle donatarak daha nitelikli eğitim vermelerine imkân sağlanacaktır.

Katılımcılar görme, zihin, işitme, ortopedik yetersizliği olan bireyler ile özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü ile otizmi olan bireylere yönelik hazırladıkları eğitim materyalleri ya da etkinlikler ile yarışmaya katılabileceklerdir

Yarışma Takvimi:

 • Elektronik Başvuru Tarihleri: 24 Nisan 2017- 30 Haziran 2017
 • Materyal/Etkinliklerin Kargodan Teslim Alınacağı Tarihleri: 02 Mayıs 2017- 14 Temmuz 2017
 • Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 02 Kasım 2017

Yarışma Jürisi: 

 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden daire başkanı, milli eğitim uzman yardımcısı/eğitim uzmanı/öğretmen
 • Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler; üniversitelerde görev yapan akademik personel ile öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.
 • Katılımcılar “materyal” ve “etkinlik ” kategorilerinden birine ya da her iki kategoriye başvuru yapabilirler. Her kategoriden en fazla bir ürün ile yarışmaya katılabileceklerdir.
 • Birden fazla ürünle yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların, her ürün için ayrı bir başvuru formu doldurmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya bireysel ya da çoklu katılım yapılabilecektir. Çoklu katılım en fazla 5 kişiden oluşabilir. Çoklu katılım olduğu takdirde katılımcılar aralarından bir temsilci belirleyecektir. Doldurulan temsilci formu başvuru formuna eklenecektir.
 • Her iki kategoriden de başvuru yapan katılımcılar, aynı ürünü kullanarak hem materyal hem etkinlik kategorisinden başvuru yapamazlar.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Birinci aşamada: http://orgm.meb.gov.tr/yarisma adresinden elektronik başvuru formları doldurulacaktır.
 • İkinci aşamada : a) Materyal ve etkinliklerin üzerine elektronik başvuruda verilen KOD numarası yapıştırılarak posta/kargo ile Çağdaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Örnek Mah. Hızır Reis Cad. No.1 Posta Kodu 06090 Altındağ/ANKARA adresine gönderilecektir. Materyal ve etkinliklerin söz konusu adrese elden de teslimi kabul edilecektir.

Ödüller:

 • Değerlendirme sonucunda “materyal” kategorisinde 3 kişiye derece ödülü 27 kişiye ise mansiyon ödülü, ve “etkinlik” kategorisinde 3 kişiye derece ödülü 17 kişiye ise mansiyon ödülü olmak üzere toplam 50 ödül dağıtılacaktır.
 • Yarışmada materyal kategorisinde ilk otuza giren katılımcılardan birinciye 10.000 (on bin) TL, ikinciye 7.500 (yedi bin beş yüz) TL ve üçüncüye 5.000 (beş bin) TL, geri kalan 27 kişiye ise 1.500 (bin beş yüz) TL mansiyon ödülü verilecektir.
 • Yarışmada etkinlik kategorisinde ilk yirmiye giren katılımcılardan birinciye 10.000 (on bin) TL, ikinciye 7.500 (yedi bin beş yüz) TL ve üçüncüye 5.000 (beş bin) TL, geri kalan 17 kişiye ise 1.500 (bin beş yüz) TL mansiyon ödülü verilecektir

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • MEB

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Tags : engeller aşılsınfikirler yarışsınmateryal tasarımmeb yarışmaözel eğitimyarışma

Leave a Response