close
grafik-tasarim-2

Görsel bir iletişim sanat dalı olan Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım nedir? diye soracak olursak; Sanat ve teknolojinin hayal gücü ile birleşimi sonucu ortaya çıkan iletişim biçimine grafik tasarım diyebiliriz. Görsel ögeler ve yazıyı kullanarak bir mesajı iletmek veya bir problemi çözme amacına sahiptir. Grafik tasarımın özü, bireylerin bilgi ve deneyimlerini belgelemek amacı ile duygu fikir ve ifadelere çeşitli formlar kazandırmaktır. Grafik tasarımda görsel sanatların çeşitli prensipleri kullanılmaktadır. Tasarım Prensipleri; Bütünlük, Farklılık, Vurgu, Denge, Alan, Zıtlık, Ritim ve Orantı dır.

grafik-tasarim

Gelişen teknoloji her alanı etkilediği gibi grafik tasarımı da etkilemiştir ve grafik tasarımın uygulama alanını genişletmiştir. Bunlar içersinde, logo ve marka oluşturmanın yanı sıra kitap, dergi, gazete gibi basılı yayın organları, poster, billboard, 3 boyutlu tasarımlar, Tv reklamları ve web arayüz tasarımları vb… Grafik tasarım bir bakıma hayatımızın bir parçası olmuş bulunmaktadır. Satın aldığımız kalemden tutunda bilgisayar telefonlara ve evimizde yer alan eşyalara kadar her şeyde grafik tasarımın dokunuşlarını görebilirsiniz.

grafik-tasarim-3

Önceden var olan malzemeleri bir araya getirerek farklı ve yeni bir kompozisyon ve iletişim dili oluşturması grafik tasarımın en önemli özelliklerinden biridir. Bu sebeple farklı unsurların bir araya gelmesi ile yeni bir tasarım ortaya çıkar.

İlk kez 1922 yılında William Addison Dwiggins tarafından, Grafik Tasarım kavramı dile getirilmiştir. Her ne kadar yakın bir tarih gibi görünse de aslında grafik tasarımın tarihi bundan çok daha öncesine hatta insanlık tarihinin ilk yıllarına dayanmaktadır. Mağara duvarlarındaki çizimlerde grafik tasarımın izlerini gözlemleye biliriz.

tasarim-programlari

Günümüzde grafik tasarım çoğunlukla bilgisayar ortamında ve çeşitli tasarım programları yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Fakat tasarlamak sadece bilgisayar yazılımlarını bilmek değildir. Asıl tasarım zihnimizde yatmalı ve etkileyiciliğini orada oluşturabiliriz. Yazılımlar sadece bir araç olarak kullanılmaktadır.

Hızlı gelişen dünya ile beraber grafik tasarım da paralel olarak büyümüş ve gelişmiştir. Bu alanın öneminin artması ile eğitim dünyası grafik tasarım hakkında dersler vermeye başlamış ve eğitim camiası içerisinde yer edinmiştir.

Aynı şekilde ülkemizdeki bir çok üniversitenin güzel sanatlar fakültelerinde grafik tasarım eğitimleri verilmektedir. Bu alana ilgi duyuyor iseniz eğitimi bakımından iyi bir üniversiteyi tercih etmeli ve kendinizi geliştirmek için çaba göstermelisiniz.

Grafik tasarım nedir? sizlerde bu soruya vereceğiniz cevapları yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz.

Tags : grafik tasarımilkeleri

Leave a Response