close
Tasarım Yarışmaları

“Hayvan Sevgisi” Konulu Barınak Gazbeton Duvar Desen Tasarımı Yarışması

koyunu_yasat

Yarışma Amacı: 

 • “Gölpazarı’nda hayvan sevgisi konulu gazbeton duvar desen tasarımı ulusal fikir yarışması kapsamında;
 • Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi tasarım bölümlerinin lisans öğrencilerinin gazbeton yapı malzemesinin özelliklerini keşfederek, özgün fikirler / düşünceler üretmelerinin teşvik edilmesi,

 • Hayvan sevgisi ve barınma kavramı ile ilgili farkındalığın arttırılması,
 • Gazbeton yapı malzemesinin farklı yapı malzemeleriyle bir arada kullanımının teşvik edilmesi,
 • Köyünü Yaşat Projesi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlanan barınak projesine sanatsal bir bakış ile değer katılması,
 • Mimarlık, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinde yer alan tasarım öğrencilerinin önemli sanat dallarından olan heykel disipliniyle bir arada çalışmasına ve etkileşime olanak sağlanması amaçlanmaktadır.

Son Teslim İçin Kalan Süre ( Başvuru Süresi Bitmiştir )

Son Başvuru Tarihi: 12 Ağustos 2016

Yarışma Konusu:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yürütücülüğünde devam eden Köyünü Yaşat Projesi kapsamında köylerin yeniden ele alınması ile ilgili modeller oluşturmakta ve ilçenin mimari kimliği ve mekânsal kalitesinin de gelişimi köylerin gelişimi kadar önem taşımaktadır.
Gölpazarı İlçesi’nin ihtiyaçları arasında yer alan hayvan barınağı da proje kapsamında öğrenciler ile birlikte yeniden tasarlanmıştır. Yeniden tasarlanan bu barınağın gazbeton duvarlarından birine hayvan sevgisi temalı bir desen yerleştirilmesi uygun görülmüştür.
Bu duvar üzerinde yer alacak desen ile hayvanla insan arasındaki sevgi bağına dikkat çekebilmek, özellikle yeni nesillere bu sevginin aşılanmasına ön ayak olmak amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışma İlanı: 15 Temmuz 2016
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 12 Ağustos 2016 17.00′ a kadar
 • Aşama Jüri Değerlendirme Sonuçları İlanı: 13 Ağustos 2016
 • Aşamaya Katılmaya Hak Kazanan Yarışmacıların Gölpazarı’na Gelmeleri İçin Son Tarih:17 Ağustos 2016
 • Uygulamanın Tamamlanması İçin Son Tarih: 20 Ağustos 2016
 • Sonuçların İlanı: 19 Eylül 2016
 • Ödül Töreni: 26 Ekim 2016

Yarışma Jürisi: 

Jüri Danışman Üyeleri

 • Ali Şükrü KAHYAOĞLU (AKG Gaz Beton Genel Müdürü)
 • Vedat KAZICI (Gölpazarı Belediye Başkanı)
 • Sırrı GÜVENÇ (AKG Gazbeton)

Asıl Jüri Üyeleri

 • Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER (MSGSÜ)
 • Doç. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER (UÜ)
 • Doç. Bülent ÇINAR (MSGSÜ)
 • Yrd. Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU (MSGSÜ)
 • Yrd. Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ (KTÜ)
 • Arş Gör. Onur SAVAŞKAN (MSGSÜ)
 • Arş Gör. Tolga YURTÖZVERİ (MSGSÜ)
Katılım Koşulları:
 • Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya grup olarak katılmak mümkün değildir. Yalnızca bireysel katılım kabul edilecektir.
 • Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Katılımcı tasarımının ikinci aşamaya geçmeye hak kazanması halinde uygulama için Köyünü Yaşat Projesi Kapsamında Gölpazarı’na gitmeyi kabul eder.
 • Yarışma jürisi asil üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar en fazla üç proje ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmada ikinci aşamaya seçilip uygulanan projelerin hakları düzenleyen kurum ve kuruluşlarda olacak ve uygulamalar yarışmacılara teslim edilmeyecektir.
 • Yarışmada ödül alan projelerin uygulama, fikir ve yayınlama hakkı Köyünü Yaşat Platformu’na aittir. Platform yarışmacıların projelerini ayrıca yayınlamalarına müdahale etmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm projelerin fikir hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikir haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Katılımcılar, projelerini anlatan tek bir paftayı (A2 boyutlarında ve düşey. Min. 300 dpi olacak şekilde “.jpg” veya “.pdf” formatında), istenen kimlik belgelerini ve 150 kelimeyi geçmeyecek tasarımı anlatan bir raporu (Word formatında) tek bir klasör olacak şekilde 12 Ağustos 2016 Salı günü saat: 17:00’ a kadar e-mail yoluyla göndereceklerdir. (koyunuyasatyarisma@gmail.com)
Ödüller:
 • Yarışmanın birincilik ödülü Avrupa seyahatidir.*
 • Ön eleme sonunda ilk 10 tasarım sahibine Lamy Marka Kalem Seti hediye edilecektir.
 • Dereceye giren tasarımcılara plaket verilecektir.
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • Yarışma Köyünü Yaşat Projesi
 • AKG Gazbeton
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Web: http://www.koyunuyasat.com/yarisma/
 • E-posta: koyunuyasatyarisma@gmail.com
Tags : barınak yarışmasıhayvan sevgisi

Leave a Response