close
her-yonuyle-diyarbakir

” Her Yönüyle Diyarbakır ” Fotoğraf Yarışması

 Başvuru Sona Erdi 

YARIŞMANIN ADI: “Her Yönüyle Diyarbakır”.

DÜZENLEYEN KURUM:

Her Yönüyle Diyarbakır” Fotoğraf Yarışması, Diyarbakır Valiliği’nce düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de Diyarbakır Valiliği’nce gerçekleştirilecektir.

KONU:

Diyarbakır ve on yedi ilçesinde bulunan tarihi yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve mağaralar ile ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları); doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, akarsular, nehirler, mağaralar vb); bölgeye ait kültürel öğeleri (yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, kına geceleri, tarım aletleri ve el sanatları vb); yaban hayvanlarını, endemik bitkileri, Diyarbakır’a özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan fotoğraflardır.

AMAÇ: Fotoğraf sanatı aracılığı ile Diyarbakır il sınırları içerisinde tarih ve sosyal hayatı belgeleyerek ilimizin tanıtımını arttırmak, kente ait bir görsel bellek oluşturmak ve Diyarbakır Valiliği’nin geleceğe dönük çalışmalarında fotoğraf sanatını kullanarak anlatmasıdır.

YARIŞMA KATEGORİSİ/BÖLÜMLERİ:

Her Yönüyle Diyarbakır” Fotoğraf Yarışması, Sayısal (Dijital) kategoride:

1- Doğa/Nature (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DN;

2- Sosyal Yaşam / Life (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DL;

3- Tarih/History (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DH olmak üzere üç bölümlüdür.

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, TFSF temsilcisi ve TFSF tarafından haklarında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Her katılımcı, her bölüme en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
 4. Fotoğraflar, TFSF’nin  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir. Diyarbakır Valiliği ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Uygulama Birimi web sitelerinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir.
 5. Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 6. Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
 7. Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

9-   Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, Diyarbakır ili sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

 1. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 2. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13.Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 3. Yarışmada ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu/TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr

ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ web sitesinde ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2017’de yer alacaktır.

 1. Yarışmada ödül ve sergileme almayan fotoğraflar sistemden Son Katılım Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 2. Yarışmada son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici Kurulun gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
 3. Katılımcılar, TFSF’nin  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
 4. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ile Seçici Kurul ve TFSF YK kararlan geçerlidir.
 5. Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD ile sekreterya ya teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ:

 • Fotoğraf dosyası isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Ülke Kodu > TR ve Bölüm tanımlaması yapan karakter > DN, DL ve DH dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

l) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).

2) Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya omey veya oeyil gibi.

3) Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (1- Doğa/Nature (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DN;

2- Sosyal Yaşam/Life (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DL; 3- Tarih/History (Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf) > DH yazılmalıdır).

4) Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (l’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.

5) Fotoğrafın çekildiği Diyarbakır ili sınırları içindeki yer adı küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının 2015’te Diyarbakır’da “Tarih” bölümü için çektiği “Baharda Diyarbakır Surları” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme; “TRomeryDH1_baharda_diyarbakir_surlari” gibi olur.

 

FOTOĞRAF GÖNDERİMİ:

 • Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/  adresinden yüklenecektir.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 • Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4Mb’yi de geçmemelidir.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr  adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi                            : 04 Ocak 2017 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                      : 16 Ocak 2017

Sonuç Bildirim Tarihi                        : 23 Ocak 2017

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi               : Şubat 2017

 

TANITIM VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

Her Yönüyle Diyarbakır” adlı fotoğraf yarışmasının duyurusu Diyarbakır Valiliği tarafından Sosyal Medya Hesapları ve Basım yayın kanallarınca yapılacaktır. Yarışmanın ödülleri, yarışma başvuru onay ve hizmet bedeli, Jüri üyeleri huzur hakkı, yol ve konaklama giderleri ile TFSF Temsilcisi yol, konaklama giderleri Diyarbakır Valiliği tarafından karşılanacaktır. Diyarbakır il sınırlarındaki duyurular ise (Billboard, Raket, Üst Geçit ve Pankart ve Totem) Diyarbakır Valiliği’nce yapılacaktır. Fotoğrafların katalog haline getirilmesi, tanıtım kokteyli, kapanış kokteyli, sergi ve sergi basım masrafları Diyarbakır Valiliği’nce karşılanacaktır. Ödül bedelleri net sayılardır.

 

SECİCİ KURUL/JÜRİ ÜYELERİ (Ada göre alfabetik sırayla):

-Abdullah AKIN                                         Ziraat Mühendisi – Fotoğrafçı

-A. Fuat EKER                                           Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Yardımcısı

-Prof. Dr. Gökhan KIRBAŞ                         Fotoğrafçı

-İbrahim Zaman                                          Fotoğraf Sanatçısı

-Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU                 İst. Aydın Üni. Sosyal Bil. Ens. Müd.- (AFIAP)

-Sami UÇAN                                              Harita Mühendisi – Fotoğrafçı

-Taner BİRCAN                                         Vali Yardımcısı

Seçici Kurul/Jüri, en az üç üye ile toplanabilir.

 

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

 

ÖDÜLLER:

ÖdülDoğa Bölümü (DN)Sosyal Yaşam Bölümü (DL)Tarih Bölümü (DH)
Birincilik3.000 TL3.000 TL3.000 TL
İkincilik2.000 TL2.000 TL2.000 TL
Üçüncülük1.000 TL1.000 TL1.000 TL
Sergileme (En fazla 100 eser)200 TL

 

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ/İLETİŞİM:

İskan ALTIN (Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı)

Telefon: 0412 228 22 15

E-posta: altiniskan@hotmail.com

Mesut YAVUZ  (Diyarbakır Valiliği)

Telefon: 0412 280 30 90

E-posta: mesutyavuz1@gmail.com

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF tarafından TFSF 2017-015 numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Tags : DiyarbakırFotoğraf yarışmaları 2016Fotoğraf yarışmaları 2017fotoğraf yarışmasıHer yönüyleHer yönüyle Diyarbakır

Leave a Response