close
immib
 Başvuru Sona Erdi 

Yarışma Teması: Ürün tasarımı

Yarışma Amacı:

 • Metal, Plastik ve Elektrikli ürünler sektörlerinde yenilikçi fikirleri desteklemek,
 • Ülkemiz ihracatçı firmalarının dünya piyasalarında rekabet gücünü artıracak, katma  değeri yüksek ,özgün ve modern ürünlerin tasarlanmasına zemin hazırlamak,
 • Öğrenci ve Profesyonel tasarımcılar ile sektörü buluşturmak,
 •  Türkiye’ de tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • 2023 İhracat stratejisine paralel çalışma yürütmek,

amacıyla senede bir kez  gerçekleştirilmektedir.

Yarışma İçeriği:

Yarışma,

 • Metalden Mamul Mutfak Eşyaları Kategorisi
 • Plastikten Mamul Banyo ve Temizlik Ürünleri Kategorisi
 • Akıllı Ev Teknolojileri Kategorisi
 • Konsept 2017: Aydınlatma Ürünleri Kategorisi

Her bir kategoride profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki alt kategoride katılım gösterilebilir. Her bir alt kategori  için ayrı ayrı ödüllendirme yapılacaktır.

Yarışma Takvimi

 • Duyuru Tarihi : 3 Şubat 2017
 • Son Başvuru Tarihi : 12 Mayıs  2017 Cuma
 • Seçici Kurul Toplantısı : 26 Mayıs 2017 Cuma
 • Ödül Töreni : *Ekim 2017

Yarışma Jürisi:

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcılar her bir kategoride bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler. (Bir katılımcı en fazla 4 kategoride 1’er eserle, yani toplamda 4 eserle katılabilir)
 • Katılımcılar aynı proje ile birden fazla kategoride katılım gösteremezler.
 • Grup katılımları en fazla 4 kişiden oluşabilir.
 • Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler. Öğretim elemanları ile birlikte geliştirilen projelerde grup katılım gösterilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak 2017 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve İMMİB’ in geçmiş yıllarda düzenlediği endüstriyel tasarım yarışmalarında yer almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • İMMİB personeli yarışmaya hiç bir kategoride katılamaz. Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz. Seçici Kurul üyelerinin çalıştığı kurum, firma veya çalıştığı firmadan bir kişi, veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi seçici kurul üyesinin görevli bulunduğu kategoride yarışmaya katılamaz.
 • Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili  projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Yarışma başvuruları online olarak internet üzerinden dosya yükleme yolu ile kabul edilecektir.
 • Birinci aşama: tasarim.immib.org.tr adresinden online kayıt yapılması.
 • İkinci aşama: Projelerin verilen tarihler arasında internet sitesine yüklenmesi.

Ödüller:

Profesyonel Kategorisi 

 • 1.’lik ödülü: 15.000 TL 
 • 2.’lik ödülü: 10.000 TL
 • 3.’lük ödülü: 7.000 TL 
 • Mansiyon : 4.000 TL 

Öğrenci Kategorisi 

 • 1.’lik ödülü : 7.000 TL
 • 2.’lik ödülü : 5.000 TL
 • 3.’lük ödülü : 3.000 TL   
 • Mansiyon : 2.000 TL

* Para ödülleri derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

Uluslararası Yarışmalara Katılım Ödülü

Yarışmamızda dereceye giren tasarımcıların 15 Haziran 2018 tarihine kadar ödüllü projeleri ile katıldıkları “Uluslararası Tasarım Ödüllerinin”  katılım masrafları, ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 500 Euro’ya kadar desteklenecektir. Yarışmanın kazanılması durumunda Ödül Töreni’ne katılım için 1000 Euro’ya kadar konaklama, ulaşım ve vize masrafları Birliğimizce karşılanacaktır. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.

Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

Ekonomi Bakanlığının 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamızda derece giren tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu)  kaynaklarından karşılanacaktır.

Tasarım Tescili Ödülü

Öğrenci kategorilerinde dereceye giren tasarımcıların ödül kazandıkları projelerinin tescil, faydalı model veya patent masrafları, ilgili ödeme belgelerinin Birliğimize ibrazına istinaden 1000TL’ye kadar desteklenecektir. Detaylar bilgi için yarışma sekreteryasına başvurulması gerekmektedir.  (Profesyonel kategorisi için söz konusu ödül geçerli değildir.)

Üniversite Özel Ödülü

Yarışmayı kazanan öğrencilerin aldıkları dereceler ve üniversitelerin yarışmaya katılan öğrenci sayıları baz alınarak yapılan puanlama neticesinde  , toplamda en çok puanı alan üniversiteye “10.000 TL Değerinde Yerli Üretim Donanım Malzemesi” verilecektir.

İletişim ve Ayrıntılı bilgi:

 • Yarışma şartnamesi için tıklayınız.
 • Web: tasarim.immib.org.tr
 • Mail: tasarim@immib.org.tr
 • Adres:  İMMİB – İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
  Çobançeşme Mevki, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 6 / Pazara Giriş Şubesi
  Yenibosna 34197 İSTANBUL
Tags : Endüstri tasarımEndustriyel YarışmalarTasarım yarışmaları

Leave a Response