close
Tasarım Yarışmaları

İstanbul Temalı Ahşap Oyuncak Tasarımı Yarışması

istanbul_temali_ahsap_oyuncak_tasarim_yarismasi

İstanbul Temalı Ahşap Oyuncak Tasarımı Yarışması

Yarışma Amacı:

İSTKA Hediyem İstanbul Tasarım ve Modelleme Atölyesi Projesi kapsamında planlanmış olan, Temel malzemesi ahşap olarak modellemesi yapılacak. İstanbul’un tarihini, kültürünü, mimari yapısını, sanatsal yönünü temsil edecek; oyuncak sektörünün yaratıcı gücünü yükseltecek toplumun sosyalleşme gücünü attıracak ve gelişimine katkı
sağlayacak nitelikte tasarlanması beklenmektedir. Oyuncak bireysel oynanabileceği gibi 2- 5 kişilik grup oyununa yönelikte olabilir. bu yarışma tasarımcıların yaratıcılıklarının desteklenmesi ve özgün fikirlerin ortaya çıkması için düzenlenmiş olan Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışmasıdır.

Son Başvuru Tarihi: 19 Ağustos 2016

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı : 27 Haziran 2016
 • Son Katılım Tarihi : 19 Ağustos 2016
 • Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 25 Ağustos 2016
 • Sonuçların İlanı : 29 Ağustos 2016

Yarışma Jürisi: 

Kültür A.Ş Kurum Temsilcileri:

 • M.Talha YILMAZ (Hediyem İstanbul Marka Yöneticisi)
 • Ahmet Şevki Ural (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı)

Kurum Temsilcileri:

 • Doç. Dr. Mehmet ASATEKİN ( Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi )
 • Yetkin YAZICI ( Öğretim üyesi, Endüstriyel Tasarımcı )
 • Murat ETLİ (Nevatoys Yönetim Kurulu Başkanı)
Katılım Koşulları:
 • Yarışma, seçici kurul üyeleri, Kültür A.Ş çalışanları ve 1. derece akrabalar dışında Ahşap ve oyuncak temasını birleştirebilecek, bu alanda ilgili olan herkes katılabilir.
 • Bir veya birden çok, en fazla 3 kişilik gruplar halinde katılım olabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en çok üç öneri ile yarışmaya katılabilirler. Her bir yarışmacı tek bir çalışmasıyla ödüle hak kazanabilecektir. Grup olarak ödül almaya hak kazanan yarışmacıların ödülü, başvuru formunda grubun belirlediği ekip liderlerine takdim edilecektir.
 • Çizim
  Yarışmacılar eserlerini A3 formunda ve en az 2 paftadan oluşacak beyaz zemin üzerinde gerçekleştireceklerdir. Eserler A3 form kâğıdına elle veya dijital ortamda tasarlanmış olarak uygulanabilir. Her eserde tasarıma ait açıklamalar, plan, cephe ve kesit görünüşleri yer alacaktır
  Proje Anlatım
 • Tasarıma ait anlatımlar; konseptini, kullanılacak malzeme ve üretim tekniklerini kapsayacaktır.
  Paftaların üzerinde tasarımcıyla alakalı rumuz haricinde hiçbir resim ya da yazı gibi bilgiler olmamalıdır. Aksi halde eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Dereceye giren yarışmacıların tasarımlarının 3D data dosyaları istenecektir
 • Yarışmaya teslim edilen her eser özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa yarışma komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin eser üzerinde hak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
 •  Yarışmada dereceye giren eserler geri çekilemeyecektir. Dereceye girmeyen eserler 3 ay içerisinde Kültür A.Ş. merkez binasından alınabilir. 3 ay içerisinde alınmayan eserlerden Kültür A.Ş. sorumlu tutulmaz.
 • Ödül alan eserler İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. Eserlerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan yayma, çoğaltma, temsil işlemi, dijital iletişim de dahil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak KÜLTÜR AŞ’ye ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Tasarımcılar, yarışmada dereceye girmiş eserlerin telif hakkını KÜLTÜR A.Ş.’ye devretmiş sayılacaktır. Eserleri başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. Eserlerin her türlü kullanım hakkı KÜLTÜR AŞ’ye ait olacaktır. Ödül alan eserlerin ticari hakları da KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, bu eserleri KÜLTÜR A.Ş. kendi adına markalaştırıp, üretebilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 sayılı markaların korunması hakkındaki kanun hükmündeki kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm haklar KÜLTÜR A.Ş.’ye devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”ndan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Çalışmaların ve çalışma açıklamalarının sağ alt köşelerine 5 harf ve 3 rakamdan oluşan toplam 8 haneli rumuz yazılmalıdır.
 • A3 normundaki proje paftaları, katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, A3 ebatlarındaki kapalı bir zarfa konulmalıdır. Zarfın üzerine de sadece 5 harf ve 3 rakamdan oluşan toplam 8 haneli rumuz yazılmalıdır. Birden fazla eser yollanması durumunda her çalışma için ayrı A3 normunda zarf ayarlanmalı, zarfın üzerinde aynı rumuz kullanılmalıdır. Birden çok eserle başvuru yapacak olan yarışmacılar, eserlerini A3 normundaki zarflarını tek bir paketin içinde kargo veya postayla yollayabilirler.
 • Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek, yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen gecikme hasar ve kayıplardan KÜLTÜR A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Ödüller:
 • Birinci Ödülü : 5.000 TL
 • İkinci Ödülü : 3.000 TL
 • Üçüncü Ödülü : 1.500 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • İBB Kültür A.Ş.
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Adres: Maltepe Mah.Topkapı Kültür Parkı Osmanlı Evleri 34010 Topkapı/Zeytinburnu/İSTANBUL
 • Tel : +90 212 467 07 00 Dahili (Ext.): 3436
 • Faks (Fax) : +90 212 467 07 79
 • E-Posta: info@hediyemistanbul.com
 • Web: ww.hediyemistanbul.com

Leave a Response