close
kimlikli-kent-mobilyalari
 Başvuru Sona Erdi 

Yarışma Amacı: 

Kentler yaşayan kültürümüz ve tarihimizdir. İçinde barındırdıkları hemşerileri ile gelişirler, yönlenirler, kültürel çevrelerini oluştururlar. Bu bağlamda kentin geleceğini, içinde yaşayan insanların kararları ve davranış biçimleri belirler. İnsanların zaman içinde oluşturdukları yaşam biçimi fiziksel mekâna yansır.

Bakanlıkça düzenlenen söz konusu yarışmanın amacı, kimliği kaybolma tehlikesi içinde olan kentlerimize yeni kimlik kazandırmak ve bunun kent kimliğini oluşturan tüm kentsel öğelerin tasarımları ve çözüm önerilerini kent kullanıcılarını merkez alan bir anlayışla çözmektir.

Kentlerin kimliğini,  sahip olduğu coğrafyadaki kültürel değerleri belirler. Yarışmanın temel amacı olan kimlik değerinin ortaya konmasında; kent kültürünün önemi yadsınamaz. Kent kültürü, süreç içinde oluşan yaşam kesitlerinin bir birikimidir. Kent insanında süreç içinde oluşan kentlileşme bilinci, bulunduğu mekâna ve kente aidiyet hissini oluşturur. Bu aidiyet bilinci kentte yasayanları “yer” e bağlar. Bu anlamdaki “yer” kavramı kimliği olmak, bir geçmişe sahip olmak olarak tanımlanabilir.

Bu bağlamda yarışmanın hedeflerinden biri, hızlı kentleşme süreciyle doğal ve kültürel kaynakların azalmasını önleyecek, söz konusu doğa – kent ilişkisi kurularak kimliği kaybolan yerleşim merkezlerine kentsel donatı elemanları tasarımı ile varlık ve kimlik değerlerinin açığa çıkarılmasının sağlanması olacaktır.

Yukarıda tarif edilen kavramsal bağlamlar dikkate alınarak kentlerimize yönelik mekânsal organizasyonun ortaya konmasını sağlayacak olan yarışmadaki temel amacımız fikir, düşünce ve yaşama dair bir dayatma değil, bu topraklara ait yaşam tecrübesi, tarih ve kültür süzgecinden geçip günümüze ulaşmış birikimi, yeni arayış ve yorumlarla zenginleştirmektir. Kentin yeniden tasarlanmasından ziyade mevcut durumu baz alınarak kent kimliğinin varlığının ve devamının bilincinde olarak günümüz koşullarına uygun tasarımların oluşturulmasına teşvik etmektir.

Ayrıca bu sayede ülkemizde proje üretiminde, ulusal yarışma yoluyla proje elde edilmesine öncülük edilmiş olunacak, tasarım kalitesinin gelişmesi sağlanacak ve kentlere özgün eserler kazandırılacaktır.

Belirlenen 5 farklı iklim bölgesine ait seçilen illerde, kent mobilyalarının;

 • Oturma birimleri
 • Aydınlatma elemanları
 • İşaret ve bilgi levhaları
 • Sınırlandırıcılar
 • Su ögesi
 • Satış birimleri (10 m2’den büyük olmayan)
 • Sanatsal objeler
 • Zemin kaplamaları
 • Çöp Kutuları
 • Toplu Taşıma Durakları tasarlanması işidir.

Ayrıca tasarımların uygulanabilir olması adına ulusal ve uluslararası standartlara uyması esastır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın İlanı: 01 Mart 2017
 • Son Soru Sorma Tarihi: 31 Mart 2017
 • Soru-Cevap Açıklanma Tarihi: 10 Nisan 2017
 • Son Proje Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2017
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 30 Mayıs 2017
 • Jürinin Toplanacağı Tarih: 12 Haziran 2017
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi: 19 Haziran 2017

Yarışma Jürisi: 

Danışman Jüri Üyeleri

 • Y.Erdal KAYAPINAR, Genel Md. Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
 • Banu Aslan CAN, Genel Md. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Asıl Jüri Üyeleri

 • Refik TUZCUOĞLU, Müsteşar Yrd. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Vedad GÜRGEN, Genel Md. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Gürol BARONCELLİ SAĞIROĞLU, Y. Mimar Serbest
 • Burcu DERER OMAY, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı TOBB Üniversitesi
 • Murat DOĞRU, Y.Şehir Plancısı Serbest
 • Çağatay GÖKMEN, Şehir Ressamı
 • Yrd.Doç.Dr. Oktan NALBANTOĞLU, Y.Peyzaj Mimarı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Simge YÜCEEL DİNÇ, Grafik Tasarımcısı İstanbul AREL Üniversitesi
 • Sedef SUNER, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı TOBB Üniversitesi
 • Hatice KARACA, Y.Peyzaj Mimarı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Raportörler

 • Bülent YALAZI, Y.Şehir Plancısı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Buket CİCİOĞLU, Şehir Plancısı Özel Kalem Müdürlüğü
 • Evren SAYIN, Y.Mimar Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Ayşe Şeyma MANAP, Şehir Plancısı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Yeliz ÖYMEN, Şehir Plancısı Özel Kalem Müdürlüğü
Katılım Koşulları:
 • Üniversitelerin mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel ürün tasarımı, grafik tasarımı bölümlerinden mezun olanlar yarışmaya katılabilecektir.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Yarışmacılar, proje ve eklerini 30 Mayıs 2017 günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya kargo yolu teslim edebilecektir. Kargo ile gönderilmesi halinde kargo teslim tarihi ve saatinin üzerinde yazılı olduğu resmi belgenin fax veya e mail yoluyla aşağıda belirtilen telefon numarasına ve/veya email adresine saat 21:00 e kadar göndermeleri zorunludur.
 • Adres: Ümit Mah. 2539. Sok No:2 Ümitköy Çankaya/ANKARA

Ödül:

 • 1. Proje Ödülü: 40.000 TL
 • 2. Proje Ödülü: 30.000 TL
 • 3. Proje Ödülü: 20.000 TL
 • 1. Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
 • 2. Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 3. Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 4. Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 5. Mansiyon Ödülü 10.000 TL
 • 6. Mansiyon Ödülü: 10.000 TL
Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • Türkiye Çevre Koruma Vakfı
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Adı : Türkiye Çevre Koruma Vakfı
 • Adresi : Ümit Mahallesi 2539. Sokak No:2 Ümitköy Çankaya/ANKARA
 • Telefon Numarası : 0 312  215 97 36
 • Faks Numarası : 0 312   215 97 33
 • Web Adresi : http://www.kentmobilyatasarimyarismasi.com
Tags : Kent kimliğiKent mobilyalarıTasarım yarışması

Leave a Response