close
posterland-organ-bagisi-yarismas-2i
 Başvuru Sona Erdi 

Yarışma Amacı: Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alandaki birçok sanatsal etkinliğini gerçekleştirmiş üniversitelerinden biri olan Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve paydaş olduğu “Türkiye Organ Nakli Vakfı”’nın da içerisinde yer aldığı “1.Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışmasını”’nın ilkini 2015 yılında gerçekleştirmişti. Dünyanın dört bir tarafında tasarımcı ve sanatçılar konunun önemini katıldıkları güçlü çalışmalarla göstermişlerdi. Yarışma konusu itibariyle kendi alanında dünyada bir ilk olma özelliği taşımıştı.

Akabinde yarışmaya ilişkin hazırlanan eser kataloğu bastırıldı ve Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından koordine edilen International Transplant Network projesi çerçevesinde yurtdışında yapılan bilimsel etkinliklerde yabancı katılımcılara dağıtıldı. Ayrıca katalog, Türkiye’deki sanat ve tasarımla ilgili tüm kurumlara gönderildi. Bunun dışında ilk 100 afiş sosyal medya ortamlarında da paylaşıldı. Gerek tasarımlar gerekse yarışma fikri uluslararası alanda ve organ nakli camiasında çok beğeni topladı. Ayrıca bu proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve sonrasında ortaya çıkan tasarımlar, sergiler ve eser kataloğu, afiş tasarımda kullanılan iletişimin gücünü, uluslararası mecrada bir kez daha göstermiş oldu.

Bu konuda söz konusu yarışmaya ilişkin haber, bilgi ve eser kataloğunun sayısal halinin yer aldığı (http://www.posterland.org/) web sitesi incelenebilir.
Yarımanın birincisinden elde edilen sonuç ve “organ bağışının küresel bir sorun olduğu bu zamanda uluslararası alanda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla” bu ve benzeri çalışmaların bir süreklilik içerisinde devam ettirilmesi çok önemlidir. Bu noktadan hareketle 2015 yılında “Türkiye Organ Nakli Vakfı” ile birlikte başlattığımız ve devamı niteliğinde olmasını ümit ettiğimiz “Uluslararası Organ Bağışı” konulu “Uluslarası Afiş Yarışması”’nın bu yıl 2. incisini gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca sözkonusu yarışmanın ödül töreninin 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde Cenevre’deki Dünya Organ Bağışı Kongresi’nde (http://www.isodp2017.org/) yapılması, ilk 100’e giren tasarımların kongre fuayesinde sergilenmesi planlanmıştır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmaya afiş tasarımların gönderilme işlemi 10 Nisan 2017 başlar 10 Temmuz 2017’de biter.
 • “Posterland.org 2. Uluslararası Afiş Yarışması” Sergisi, 6-7 Eylül 2017 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirilecektir.
 • Seçici Kurul, değerlendirmeyi 13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında sayısal ortamda çevrimiçi olarak yapacaktır. Jüri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiyi görmeyecektir.
 • 20-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında ilk 100 afiş (http://www.posterland.org/) askıya çıkartılacaktır.

Yarışma Jürisi:

Yarışmaya katılan tasarımlar, Türkiye’den 8’i akademisyen ve biri “Türkiye Organ Nakli Vakfı” tarafından önerilen bir doktor olmak üzere toplam 9; yurtdışından ise Dünya’nın farklı ülkelerinden belirlenen 7 akademisyenden oluşan 16 jüri üyesi tarafından değerlendirilecektir. Yarışma jürisi en kısa sürede (http://www.posterland.org/) adresinden duyurulacaktır.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında Türkiye ve Dünya’daki amatör ve profesyonel herkese açıktır.
 • Tasarımın boyutları 70X100 cm olmalıdır. Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.
 • Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen eserler sergilenecektir.
 • Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.
 • Tasarımların orjinalleri, CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek kaydedilecektir.
 • Bu durumun tespit süreci, ilk 100’e giren afişlerin  (http://www.posterland.org/) web sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 5 gün süre boyunca askıda kalması, benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde sözkonusu tasarımın listeden çıkartılması ve yerine ondan sonra gelen tasarımın eklenerek duyurulması ile devam eder. Eklenen tasarım veya tasarımlar için, 2 gün itiraz süresi verilir. Eğer herhangi bir itiraz olmaz ise kesin sonuç ilan edilir. Eğer eklenen tasarımlar için de itiraz gelirse bu sürecin devam edip etmeyeceğine düzenleme kurulu karar verir.
 • Tasarımların üzerinde herhangi bir logo, kurum adı veya işaret olmamalıdır.
 • Her sanatçı/tasarımcı yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, sergilenmemiş (sosyal medya, youtube v.b dâhil) ya da katılmamış üç (3) adet tasarım ile katılabilir.
 • Başvuru tasarımının daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

Katılım Şekli ve Adresi:

 • Şartnamedeki koşulları taşıyan adayların 10 Nisan ile 10 Temmuz 2017 tarihleri arasında mesai bitimine (http://www.posterland.org/) web sitesine yüklenmelidir.

Ödüller:

 • Birincilik: Ödülü: 6.000 TL ve Başarı Belgesi.
 • İkincilik: Ödülü: 3.000 TL ve Başarı Belgesi.
 • Üçüncülük: Ödülü: 2.000 TL ve Başarı Belgesi.
 • Mansiyon: 1.000 TL ve Başarı Belgesi.
 • Mansiyon: 1.000 TL ve Başarı Belgesi.
 • Mansiyon: 1.000 TL ve Başarı Belgesi.
 • Teşvik Ödülü: Sanat/Tasarım Kitap Seti ve Başarı Belgesi.
 • Teşvik Ödülü Sanat/Tasarım Kitap Seti ve Başarı Belgesi.
 • Teşvik Ödülü Sanat/Tasarım Kitap Seti ve Başarı Belgesi.
 • Teşvik Ödülü Sanat/Tasarım Kitap Seti ve Başarı Belgesi.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

 • Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
 • Türkiye Organ Nakli Vakfı
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Tags : afiş yarışmasıorgan bağışıposterland

Leave a Response