close
tiyatro-oyunu-yazma-yarismasi

SEVDA ŞENER 3. TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEVDA ŞENER 3. TİYATRO OYUNU YAZMA YARIŞMASI

 

 Başvuru Sona Erdi 

1. AMAÇ

Türk edebiyatı ve tiyatrosuna yeni yazarlar kazandırmak, teşvik etmek ve gelişen, değişen tiyatro
literatürümüze yeni eserler kazandırmak, ulusal tiyatromuzda farklı bakış açılarına yer vermektir.

2. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

3. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın Duyurulması : 11 Ağustos 2016
Eserlerin Son Teslim Edilme Tarihi : 15 Aralık 2016
Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması : 27 Nisan 2017

4. YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

a) Yarışmaya Türkiye veya yurtdışında yaşayan ve Türkçe yazabilen herkes katılabilir.

b) Yarışmaya kimlik ve iletişim bilgileri gizli kalmak kaydıyla her katılımcı bir rumuz ile başvuracaktır.

c) Yarışmaya değerlendirme kurulunda görev alan kişiler ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları katılamazlar.

5. YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ

a) Yazarlar yarışmaya katılacakları eserlerin konu seçiminde serbesttirler.

b) Çocuk ve Gençlik oyunları kategorisindeki eserler yarışma dışı tutulacaktır.

c) Katılımcılar yarışmaya en fazla üç eserle katılabilir.

ç) Yarışmaya gönderilecek eserin dili Türkçe olacaktır.

d) Tiyatro oyunu; A4 kâğıdın tek yüzüne, 1,5 satır aralığında ve 12 punto ile en az 40 sayfa halinde yazılmış  olmalıdır.

e) Yarışmaya, daha önce sahnelenmemiş, yayınlanmamış, ödül almamış özgün tiyatro oyunları kabul edilecektir. Uyarlama yapıldığı tespit edilen eserler yarışma dışı tutulacaktır.

f) Yarışma şartnamesine uymayan başvurular kabul edilmeyecek ve geri gönderilecektir.

6. ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

a) Katılımcıların yazdıkları eseri 5 (beş) nüsha halinde ve 1 (bir) adet Cd veya Dvd ortamında göndereceklerdir.

b) Her nüshada eserin ilk sayfasına eserin adı açık biçimde yazılmalıdır.

c) Her nüshanın ilk sayfasında eser sahibinin sadece rumuzu yer almalıdır. Eser üzerinde yarışmacının kimlik bilgileriyle ilgili herhangi bir not bulunmamalıdır.

ç) Yarışmacılar, eserle birlikte üzerinde sadece rumuzu yazılı olan kapalı bir zarfın içinde;

Tiyatro oyununun adını,
 Kimlik fotokopisini,
 Bir adet vesikalık fotoğrafını,
 İmzalı kısa özgeçmişini,
 Posta ve e-posta adresini,
 Telefon numaralarını,

son başvuru tarihine kadar oyun nüshalarıyla birlikte belirtilen adrese posta yolu ile ya da elden teslim edeceklerdir.Eserini gönderen her yarışmacı bu şartnameyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

d) Yarışmaya katılacak eser grup tarafından hazırlanmışsa, yarışmaya katılmak için grup üyelerinin yazılı izni alınmalıdır. Aksi takdirde eserin gönderen kişiye ait olduğu kabul edilir. Doğabilecek hukuki sorunlardan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sorumlu değildir.

e) Son başvuru tarihinden sonra ilgili adrese ulaşacak eserler değerlendirme dışı bırakılır. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sorumlu değildir.

f) Katılımcıların gönderdiği üzerinde rumuz yazılı kapalı zarf, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir

Tiyatroları tarafından yarışma sonucunda dereceye giren eserler açıklanıncaya kadar açılmayacaktır.

7. ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi
Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:104 Odunpazarı /ESKİŞEHİR
İletişim : Fayize ATILGAN
Tel: (0 222) 222 00 38 / 1801

8. ESERLERİN İADE EDİLMESİ

Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

9. YARIŞMAYA GİREN ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Yarışma kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına gönderilen tiyatro oyunları değerlendirme kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir.

b) Her Değerlendirme kurulu üyesi tarafından verilen puanların ortalaması alınarak tiyatro oyununun başarı sırası belirlenir.

c) Değerlendirme kurulunun verdiği kararlar kesindir.

10. DEĞERLENDİRME KURULU

Değerlendirme Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

1. Ercüment YILMAZ (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni)

2. Hakkı KUŞ (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı)

3. Mete AYHAN (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçısı)

4. Şafak ÖZEN (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Dramaturgu)

5. Sibel ARICAN (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Dramaturgu)

11. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER

a) Yarışma sonuçları 27 Nisan 2017 Perşembe günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının resmi web sitesinden (http:// tiyatro.eskisehir.bel.tr) ilan edilecektir.

b) Değerlendirme sonucu birinci seçilen eser Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları genel repertuvar havuzuna dahil edilerek, repertuvarın uygunluğu göz önüne alınarak sahnelenecektir.

c) Değerlendirme sonucunda ikinci ve üçüncü seçilen eserler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Repertuvar Havuzuna alınacaktır.

12. YARIŞMA KURULU

a) Yarışma Kurulu, yarışma sürecinde gerekli jüri ve değerlendirme aşamalarıyla ilgili değişiklikleri yapabilir.

b) Yarışma Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

1. Seyfi ARTAR ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürü)
2. Sermet YEŞİL ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı )
3. Ali EYİDOĞAN (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanatçı Temsilcisi)

Şartnameye ulaşmak için:
http://tiyatro.eskisehir.bel.tr

Leave a Response